2011
-ett urval av resultat
Hund: Plats: Datum: Klass: Fel: Placering:
Balrog Väsby 28/5  Hopp 2 3 2
Balrog Umeå 3/6 Hopp 2 3,65

2

Balrog Pieå 16/7 Hopp 2 0,45

2