Sök spänning träna sök!

En vältränad "sökhund" ska kunna leta rätt på en människa som har försvunnit i skogen. Den ska systematiskt söka igenom ett område och "markera" med "skall"Sök! eller genom att apportera en "rulle", när den har hittat någon. "Sök" är också en av tävlingsgrenarna vid "bruksprov", de andra är Spår" och Rapport". För att träna "sök" måste man vara en grupp på 4-6 personer. Vid varje träningstillfälle måste man vara minst 4 personer för att träningen skall fungera bra. Sökandet utgår från en "stig", som kan vara en skogsväg, en stig eller bara en snitslad bana. Stigen utgör mittlinje i sökbanan utifrån vilken hunden skall arbeta.Jag har hittar. Man vill att hunden skall springa ca 50 m rakt ut från stigen och om de inte funnit någon människa där, återvända till stigen så att den kommer tillbaka 10-15m framåt i bana, hela tiden sökande. På så sätt söker den av en tårtbitsliknande del av terrängen. Så fort hunden har hittat någon skall den "markera". En "skallhund" stannar hos "figuranten", ihärdigt skällande, tills föraren kommer fram, medan "rullhunden", sedan den visat sin "rulle", springer tillbaka till figuranten med föraren medhängande i kopplet.

För att lära hunden det här, börjar man enkelt. Föraren står på stigen och håller hunden i halsbandet, medan figuranten visar hunden en hel påse med hundens favoritgodis. sedan springer han iväg, ropande hundens namn och viftande med godispåsen för att till slut dyka ner i ett gömställe. Då släpper föraren hunden, som springer ut och letar för att få sitt godis. Allteftersom hunden förstår vad det går ut på, nämligen att det finns människor gömda i skogen med en massa underbart godis, minskar man tydligheten i att någon springer ut.

Nästa steg kan vara att figuranten visar sig, "dyker upp", för att hunden på kommandot "sök" ska springa ut och leta. Snart är hunden så säker på att den ska hitta någon godisförsedd människa om den springer rakt ut, att man bara behöver säga "sök" för att hunden ska rusa iväg och leta. Markeringssätten tränar man först för sig, för att så småningom sätta ihop allt till en enhet. Visar Vari ligger då spänningen ? Jo kanske just i att det inte fungerar så smärtfritt som man kan tro av beskrivningen ovan. Kommer min hund att vilja springa ut och leta, kommer min hund att hitta någon, vad gör hunden om den inte hittar?! Som figurant är det spännande att se om man blir hittad ! När man är figurant går man ut till ett förutbestämt gömställe och lägger sig där och väntar…. Det prasslar och rör sig i skogen, man lyssnar, har de sagt "sök" från stigen, är hunden på väg, kommer den att hitta mig??? Ibland springer den tätt förbi utan känna lukten, men oftast vänder den och man blir funnen! De fyra personerna behövs för att kunna ha en figurant gömd på vardera sidan om stigen, en som arbetar med sin hund och den mycket viktiga personen som hela tiden finns på stigen för att få en sammanhållen bild av vad som händer, hur hunden arbetar och komma med råd om sökandet inte fungerar. Så om du vill söka spänning, träna sök!